Technické služby města Pelhřimova


Kontejnery
Hnízdo
Třídící linka
Třídící linka

Odpadové hospodářství

Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
Tel: 565 323 138

Vedoucí odpadového hospodářství:
Zdeňka Lišková tel: 724 782 839 e-mail: liskova@tspe.cz

Provoz - objednávky kontejnerů:
Petr Mazanec tel: 724 761 666 e-mail: mazanec@tspe.cz
Marie Kovářová tel: 565 324 276 e-mail: kovarova@tspe.cz

Úkolem odpadového hospodářství Technických služeb města Pelhřimova je zajištění svozu, třídění a odstranění odpadů a to na základě udělených souhlasů k nakládání s odpady vyprodukovaných na území města Pelhřimova, místních částech a u podnikatelských subjektů.


Prodej kompostu:

Prodej kompostu.
Provozní doba - sběrna tříděných odpadů Pracovní dny
v letních měsících (1.dubna – 31.října) v zimních měsících (1.listopadu – 31. března)
Pondělí 8:00 - 17:00 Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 17:00 Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00 Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 17:00 Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 17:00 Pátek 8:00 - 16:00

Stavební odpady je možno odevzdávat pouze do 13:30 hod.

Odpady od firem, které nemají smlouvu s Technickými službami a platí hotově, mohou být odebírány pouze do 13.30 hod.

Provozní doba - sběrna tříděných odpadů Soboty 2019
26. ledna 8:00 - 12:00 27. července 8:00 - 12:00
23. února 8:00 - 12:00 24. srpna 8:00 - 12:00
30. března 8:00 - 12:00 7.září 8:00 - 12:00
13. dubna 8:00 - 12:00 21. září 8:00 - 12:00
27. dubna 8:00 - 12:00 12. října 8:00 - 12:00
11. května 8:00 - 12:00 26. října 8:00 - 12:00
25. května 8:00 - 12:00 30. listopadu 8:00 - 12:00
8. června 8:00 - 12:00 28. prosince zavřeno
29. června 8:00 - 12:00
Občané mohou, po předložení občanského průkazu, odevzdávat odpady zdarma mimo stavebních odpadů. Stavební odpady budou odebírány za úplatu, dle platného ceníku Technických služeb na rok 2019

Dokumenty ke stažení

Sběrna tříděného odpadu CZJ00017

část Provozního řádu - povolené odpady (formát pdf)
Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina (formát pdf)

Překládací stanice odpadů CZJ00286

část Provozního řádu - povolené odpady (formát pdf)
Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina (formát pdf)
Upuštění od třídění (formát pdf)

Kompostárna Pelhřimov CZJ00579

Rozhodnutí o registraci hnojiva (formát pdf)

Svozové linky SKO - město (formát doc)

Svozové linky SKO - místní části (formát doc)

Odpadový kalendář na rok 2019 - měto Pelhřimov

Odpadový kalendář na rok 2019 - místní části

Co patří/nepatří do kontejneru na bioodpady

Možnosti odložení BIOODPADU

Technické služby pro občany města Pelhřimova a MČ nabízejí následující možnosti k odložení bioodpadu.

1/ Odpad odložit do hnědých kontejnerů trvale rozmístěných po městě a v některých MČ. Jedná se o kontejnery o velikosti 770 l a velkoobjemové kontejnery (VOK) o velikosti 9000-12000 l.

2/ Odpad dovést přímo na kompostárnu na Myslotínské ulici (směr betonárka PSP), kde je vyčleněn prostor, kam občané svůj odpad mohou zdarma kdykoliv odložit, tzn. 24 hodin 7 dní v týdnu.

3/ Občané mohou využít pojízdných dvorů tzn. přistavení VOK přímo do uvedených lokalit dle termínů Odpadového kalendáře.

4/ Prostřednictvím objednávky je možnost celoročně si na určený termín za úplatu u Technických služeb objednat VOK. (Úhrada pouze za dopravu a manipulaci, odstranění odpadu i v tomto případě je zdarma)TSmPe, p.o. provozují Zařízení ke sběru a výkupu stavebních odpadů - provozovna "Za nábytkem" Pelhřimov.

Povolené odpady

170101 - beton,
170102 - cihly,
170103 - tašky a keramické výrobky,
170107 - směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků,

Ceny uvedených odebíraných odpadů jsou uvedeny v platném ceníku. Od občanů nebudou požadovány rozbory - protokoly o odběru vzorků ani protokoly o vlastnostech výrobků - při předávání odpadů podepíše občan čestné prohlášení o kvalitě odpadu. Od právnických subjektů budou požadovány: základní popis odpadu s čestným prohlášením, že uvedené údaje v ZPO jsou pravdivé, protokoly o odběru vzorku a protokol o vlastnostech výrobků v rozsahu:
- obsah škodlivin v sušině odpadů ve smyslu vyhlášky MŽP č.294/2005 přílohy 10 tab 10.1
- provedení ekotoxilogických testů ve smyslu vyhlášky MŽP č.294/2005 přílohy 10 tab 10.2 - sloupec II.


TsmPe, p.o. provozují Zařízení k využívání odpadů na povrch terénu – provoz „Za nábytkem“ Pelhřimov.

Sbíráme tyto odpady:

 • 17 05 04 – zemina a/nebo kameny neobsahující nebezpečné látky neuvedené pod číslem 17 05 03
 • 17 05 06 – vytěžená hlušina neobsahující nebezpečné látky neuvedené pod číslem 17 05 05
 • 20 03 03 – uliční smetky
 • 20 03 06 – odpad z čištění kanalizace

Ceny uvedených odebíraných odpadů jsou uvedeny v platném ceníku. Od občanů nebudou požadovány rozbory - protokoly o odběru vzorků ani protokoly o vlastnostech výrobků - při předávání odpadů podepíše občan čestné prohlášení o kvalitě odpadu. Od právnických subjektů budou požadovány: základní popis odpadu s čestným prohlášením, že uvedené údaje v ZPO jsou pravdivé, protokol o odběru vzorku a protokola o provedeném rozboru:

 • obsah škodlivin v sušině odpadů ve smyslu vyhlášky MŽP č.294/2005, ve znění pozdějších předpisů, přílohy 10 tab 10.1
 • ekotoxilogických testů ve smyslu vyhlášky MŽP č.294/2005, ve znění pozdějších předpisů, přílohy 10 tab 10.2 - sloupec II.


Rozsah poskytovaných služeb odpadovým hospodářstvím :

 • svoz a odstranění komunálního odpadu od obyvatelstva a podnikatelských subjektů
 • zajištění odstranění odpadů včetně nebezpečných na základě udělených souhlasů
 • svoz a zajištění dalšího využití v oblasti tříděného sběru
 • třídění druhotných surovin (papír, kartony, PET-láhve) na vlastní třídící lince
 • přistavování velkoobjemových kontejnerů 3m3 a 9m3 pro objemné odpady, včetně jejich odstranění
 • zajištění provozu sběrného dvora ve Sběrně tříděných odpadů v ul.Myslotínská 1740 (vpravo 50 m za viaduktem ) v  letních měsících (duben – říjen) v pracovních dnech Po - Pá od 08.00 do 17.00 hodin; v zimních měsících (říjen – březen) v  pracovních dnech Po od 08.00 do 17.00 hodin, Út – Pá od 08.00 do 16.00 hodin
 • mobilní sběr odpadů kategorie N , O, zahradních odpadů, větví a pod., podle pravidelně vydávaného Odpadového kalendáře 3x ročně
 • provozování Zařízení ke sběru a výkupu stavebních odpadů - provozovna "Za nábytkem" Pelhřimov v Rynárecké ulici v pracovních dnech od 6.00 do 13.30 hodin
 • provozování kompostárny na ulici Myslotínská
 • vedení evidence přijatých i produkovaných odpadů, vč. statistiky o odpadech v souvislosti s platnou legislativou
 • provozování Zařízení k využívání odpadů na povrch terénu - provozovna "Za nábytkem" Pelhřimov v Rynárecké ulici v pracovních dnech od 6.00 do 13.30 hod