Technické služby města Pelhřimova


Aktuálně probíhající výběrová řízení:

Dodávka nádob na odpady
Dodávka nádob na odpady - oprava


Oznámení o poruše VO

V současné době probíhá na dvou místech v Pelhřimově odstraňování poruchy veřejného osvětlení.

Jedná se o tyto lokality:

- ulice Cholosiova a Antonína Sovy
- ulice Nová a přístupová komunikace k čp.1180

Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné poruchy na zemním kabelu, které nejdou standardně vyhledat dostupnými prostředky, prosíme občany o trpělivost při odstraňování závad, na kterých pracujeme.
V Pelhřimově 12.4.2019

Prodej kompostu:

Prodej kompostu.

Pronájem reklamních panelů

Technické služby města Pelhřimova, p.o. nabízí k pronájmu nasvícené reklamní panely typu CLV. Tyto vitríny jsou umístěné v rámci zastávky MHD nebo na samostatném panelu vždy na velmi frekventovaném místě podél hlavních komunikací po městě Pelhřimov. Jedná se o tyto ulice: Humpolecká, Pražská, Architekta Janáka, Nádražní, Myslotínská, Na Příkopech, Tř. slovanského bratrství. Panel nabízí využití oboustranné plochy pro plakát o velikosti až 118,5 x 175 cm.
Cena jedné plochy činí 1 800,--Kč bez DPH/měsíc.
Více informací na následujících kontaktech: 565 323 138, 724 782 841, info@tspe.cz

Standardy veřejného osvětlení města Pelhřimova

Standardy VO - text
Standardy VO - příloha č.1
Standardy VO - příloha č.2

Operační plán zimní údržby 2018-2019

Operační plán zimní údržby 2018-2019 (pdf)
Zimní údržba - komunikace sledy (mapka pdf)
Zimní údržba - údržba komunikací traktory (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky sledy (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky trasy (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky neudržované (mapka pdf)


Nová kompostárna v provozu

Článek