Technické služby města Pelhřimova


Aktuálně probíhající výběrová řízení:

Výstavba garáží a přístřešku
Rozšíření TSmP - areál při ulici Rynárecká - zpracování projektové dokumentace
Oprava sociálních zařízení na ZSPronájem reklamních panelů

Technické služby města Pelhřimova, p.o. nabízí k pronájmu nasvícené reklamní panely typu CLV. Tyto vitríny jsou umístěné v rámci zastávky MHD nebo na samostatném panelu vždy na velmi frekventovaném místě podél hlavních komunikací po městě Pelhřimov. Jedná se o tyto ulice: Humpolecká, Pražská, Architekta Janáka, Nádražní, Myslotínská, Na Příkopech, Tř. slovanského bratrství. Panel nabízí využití oboustranné plochy pro plakát o velikosti až 118,5 x 175 cm.
Cena jedné plochy činí 1 800,--Kč bez DPH/měsíc.
Více informací na následujících kontaktech: 565 323 138, 724 782 841, info@tspe.cz

Poděkování občanům

Město Pelhřimov a Technické služby děkují občanům města Pelhřimova a místních částí za příspěvek k ochraně životního prostředí, který občané zajišťují, mimo jiné, i tříděním komunálních odpadů. V roce 2015 bylo vytříděno celkem 2.064,701 tuny druhotných surovin jako papír, plasty, kovy, sklo a nápojové kartony. Tyto odpady byly odkloněny od ukládání na skládku. Bylo tím uspořeno 1567,26 tuny emisí CO2 ekv. a 36 150 521 MJ energie. Na podporu udržení a zkvalitnění tříděného sběru odpadů vyhlašuje opět Kraj Vysočina pro všechny obce kraje, které jsou zapojeny do systémů EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN, tradiční soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“.

Inzerát

Technické služby města Pelhřimova, p.o., pronajmou prostory bufetu ve sportovní hale v Pelhřimově.
Bližší informace na tel: 724 761 777
Své nabídky posílejte na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: info@tspe.cz

Volná místa

Strojník - ledař na Zimním stadionu
Strojník - plavčík na Plaveckém bazénu
Řidič sk. C

Standardy veřejného osvětlení města Pelhřimova

Standardy VO - text
Standardy VO - příloha č.1
Standardy VO - příloha č.2

Sdělení pro občany

Upozorňujeme tímto, že sběrný dvůr je otevřen pro občany města Pelhřimova a místních částí také v sobotu, a sice vždy poslední sobotu v měsíci, v době od 9.00 do 14.00 hodin. Navíc v měsících duben, květen, červen, září a říjen bude ve stejnou dobu otevřen sběrný dvůr také každou druhou sobotu v měsíci. Občané mohou po předložení občanského průkazu, odevzdávat odpady zdarma s výjimkou stavebních odpadů. Stavební odpady budou odebírány za úplatu, ale pouze po vyplnění objednávky, na základě které bude následně vystavena faktura podle hmotnosti přivezených stavebních odpadů.

Operační plán zimní údržby 2017-2018

Operační plán zimní údržby 2017-2018 (pdf)
Zimní údržba - komunikace sledy (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky sledy (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky neudržované (mapka pdf)


Nová kompostárna v provozu

Článek

Prodej nepotřebného majetku TSmP

Prodej nepotřebného majetku TSmP