Technické služby města Pelhřimova


Aktuálně probíhající výběrová řízení:

V současné době neprobíhá žádné výběrové řízení


Kontejnery na odvoz vánočních stromků - leden 2018 (formát doc)


Pronájem reklamních panelů

Technické služby města Pelhřimova, p.o. informují , že od začátku letošního roku tj. od 1.1.2017 nově také nabízí k pronájmu nasvícené reklamní panely typu CLV. Tyto vitríny jsou umístěné v rámci zastávky MHD nebo na samostatném panelu vždy na velmi frekventovaném místě podél hlavních komunikací po městě Pelhřimov. Jedná se o tyto ulice: Humpolecká, Pražská, Architekta Janáka, Nádražní, Myslotínská, Na Příkopech, Tř. slovanského bratrství. Panel nabízí využití oboustranné plochy pro plakát o velikosti až 118,5 x 175 cm.
Cena jedné plochy činí 1 800,--Kč bez DPH/měsíc.
Více informací na následujících kontaktech: 565 323 138, 724 782 841, info@tspe.cz

Poděkování občanům

Město Pelhřimov a Technické služby děkují občanům města Pelhřimova a místních částí za příspěvek k ochraně životního prostředí, který občané zajišťují, mimo jiné, i tříděním komunálních odpadů. V roce 2015 bylo vytříděno celkem 2.064,701 tuny druhotných surovin jako papír, plasty, kovy, sklo a nápojové kartony. Tyto odpady byly odkloněny od ukládání na skládku. Bylo tím uspořeno 1567,26 tuny emisí CO2 ekv. a 36 150 521 MJ energie. Na podporu udržení a zkvalitnění tříděného sběru odpadů vyhlašuje opět Kraj Vysočina pro všechny obce kraje, které jsou zapojeny do systémů EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN, tradiční soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“.

Inzerát

Technické služby města Pelhřimova, p.o., pronajmou od 1. 4.2017 prostory bufetu ve sportovní hale v Pelhřimově.
Bližší informace na tel: 724 761 777
Své nabídky posílejte na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: info@tspe.cz

Volná místa

Strojník - ledař na Zimním stadionu
Strojník - plavčík na Plaveckém bazénu
Řidič sk. C

Standardy veřejného osvětlení města Pelhřimova

Standardy VO - text
Standardy VO - příloha č.1
Standardy VO - příloha č.2

Sdělení pro občany

Upozorňujeme tímto, že v rámci rozšíření služeb bude od května 2016 zajištěno otevření sběrného dvora pro občany města Pelhřimova a místních částí také v sobotu, a sice vždy poslední sobotu v měsíci, v době od 9.00 do 14.00 hodin. Navíc v měsících duben, květen, červen, září a říjen bude ve stejnou dobu otevřen sběrný dvůr také každou druhou sobotu v měsíci. Poprvé bude otevřeno v sobotu 14. května 2016. Občané mohou po předložení občanského průkazu, odevzdávat odpady zdarma s výjimkou stavebních odpadů. Stavební odpady budou odebírány za úplatu, ale pouze po vyplnění objednávky, na základě které bude následně vystavena faktura podle hmotnosti přivezených stavebních odpadů.

Sdělení pro občany

Technické služby města Pelhřimova upozorňují, že od února 2016 bude po městě Pelhřimově do sběrných míst v rámci pilotního (zkušebního) projektu rozmístěno 20 zelených označených nádob o objemu 240 l na použité potravinářské oleje a ztužené jedlé tuky.
Žádáme občany, aby použité oleje a tuky odevzdávaly do nádob v uzavřených PET lahvích. Děkujeme

Seznam sběrných míst, kde budou nádoby umístěny je následující:
Polní Dvůr – Pod Hájkem, F. B. Vaňka, Dobiášova, Okružní (J.Kurandové), Okružní, Smetanova, Sady – u kurtů, Sdružená - nahoře, Táborská – box vedle otočky, Táborská č.p.1790 (u myčky), Osvobození – lékárna, Pražská – 2. osmipatrák č.p.1197, Dolnokubínská – bývalý bufet, U Rendlíku, B. Němcové- nahoře, Konečná – hnízdo Do Polí, Družstevní – obchod, Tylova, Friedova- box u č.p. 1013, Žižkova.


Operační plán zimní údržby 2017-2018

Operační plán zimní údržby 2017-2018 (pdf)
Zimní údržba - komunikace sledy (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky sledy (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky neudržované (mapka pdf)


Nová kompostárna v provozu

Článek

Prodej nepotřebného majetku TSmP

Prodej nepotřebného majetku TSmP