Technické služby města Pelhřimova


Aktuálně probíhající výběrová řízení:

Mobilní kátrovací zařízení (bubnové síto)
Mobilní kátrovací zařízení (bubnové síto)-dodatek 1


Upozornění

Od 3.10.2018 do 10.12.2018 bude probíhat rekonstrukce povrchu ulice Mikuláše z Pelhřimova od ulice Pod Náspem k ulici Třída Legií. V tyto dny zde bude omezen provoz a na poslední den bude ulice zcela uzavřena – viz příloha.


Změna svozu komunálního odpadu

Pravidelný svoz prováděný v pátek 28.9.2018 bude z důvodu státního svátku prováděn ve čtvrtek 27.9.2018 .
Prosíme o přistavení popelových nádob k vysypání ve čtvrtek v 5.00 hodin ráno.

Oznamujeme občanům, že ve 39. týdnu roku 2018 (24.9.-30.9.) proběhne svoz hnědých nádob 770 l na bioodpady pouze v pondělí 24.9.2018.
Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří - 16.10.2018

Technické služby města Pelhřimova zvou občany na každoroční Den otevřených dveří ve sběrném dvoře v ulici Myslotínská 1740, který proběhne v úterý 16.10.2018 od 14.00 do 17.00 hodin. Prohlídky budou probíhat každou půlhodinu, tedy 14.00,14.30, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30. V areálu si budete moci prohlédnout nejen sběrný dvůr, ale také popelové vozidlo. Pro každou domácnost bude připraven malý praktický dárek.

Pronájem reklamních panelů

Technické služby města Pelhřimova, p.o. nabízí k pronájmu nasvícené reklamní panely typu CLV. Tyto vitríny jsou umístěné v rámci zastávky MHD nebo na samostatném panelu vždy na velmi frekventovaném místě podél hlavních komunikací po městě Pelhřimov. Jedná se o tyto ulice: Humpolecká, Pražská, Architekta Janáka, Nádražní, Myslotínská, Na Příkopech, Tř. slovanského bratrství. Panel nabízí využití oboustranné plochy pro plakát o velikosti až 118,5 x 175 cm.
Cena jedné plochy činí 1 800,--Kč bez DPH/měsíc.
Více informací na následujících kontaktech: 565 323 138, 724 782 841, info@tspe.cz

Inzerát

Technické služby města Pelhřimova, p.o., pronajmou prostory bufetu ve sportovní hale v Pelhřimově.
Bližší informace na tel: 724 761 777
Své nabídky posílejte na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: info@tspe.cz

Standardy veřejného osvětlení města Pelhřimova

Standardy VO - text
Standardy VO - příloha č.1
Standardy VO - příloha č.2

Sdělení pro občany

Upozorňujeme tímto, že sběrný dvůr je otevřen pro občany města Pelhřimova a místních částí také v sobotu, a sice vždy poslední sobotu v měsíci, v době od 9.00 do 14.00 hodin. Navíc v měsících duben, květen, červen, září a říjen bude ve stejnou dobu otevřen sběrný dvůr také každou druhou sobotu v měsíci. Občané mohou po předložení občanského průkazu, odevzdávat odpady zdarma s výjimkou stavebních odpadů. Stavební odpady budou odebírány za úplatu, ale pouze po vyplnění objednávky, na základě které bude následně vystavena faktura podle hmotnosti přivezených stavebních odpadů.

Operační plán zimní údržby 2018-2019

Operační plán zimní údržby 2018-2019 (pdf)
Zimní údržba - komunikace sledy (mapka pdf)
Zimní údržba - údržba komunikací traktory (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky sledy (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky trasy (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky neudržované (mapka pdf)


Nová kompostárna v provozu

Článek

Prodej nepotřebného majetku TSmP

Prodej nepotřebného majetku TSmP