Technické služby města Pelhřimova


Aktuálně probíhající výběrová řízení:

Dodávka papírových utěrek
Zemní práce na rok 2019 a 2020
Úklid na Zimním stadionu v Pelhřimově - opravený


Upozornění

Oprava kanalizace v ul.Školní a na parkovišti za radnicí
Upozorňujeme občany, že v pondělí 8. října 2018 započne rekonstrukce kanalizace v ulici Školní a na parkovišti za radnicí v Pelhřimově. Stavba si vyžádá uzavírku jak ulice Školní, tak i celého parkoviště, přičemž rekonstrukce potrvá do první poloviny listopadu letošního roku. Děkujeme za pochopení.

Pronájem reklamních panelů

Technické služby města Pelhřimova, p.o. nabízí k pronájmu nasvícené reklamní panely typu CLV. Tyto vitríny jsou umístěné v rámci zastávky MHD nebo na samostatném panelu vždy na velmi frekventovaném místě podél hlavních komunikací po městě Pelhřimov. Jedná se o tyto ulice: Humpolecká, Pražská, Architekta Janáka, Nádražní, Myslotínská, Na Příkopech, Tř. slovanského bratrství. Panel nabízí využití oboustranné plochy pro plakát o velikosti až 118,5 x 175 cm.
Cena jedné plochy činí 1 800,--Kč bez DPH/měsíc.
Více informací na následujících kontaktech: 565 323 138, 724 782 841, info@tspe.cz

Inzerát

Technické služby města Pelhřimova, p.o., pronajmou prostory bufetu ve sportovní hale v Pelhřimově.
Bližší informace na tel: 724 761 777
Své nabídky posílejte na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: info@tspe.cz

Standardy veřejného osvětlení města Pelhřimova

Standardy VO - text
Standardy VO - příloha č.1
Standardy VO - příloha č.2

Sdělení pro občany

Upozorňujeme tímto, že sběrný dvůr je otevřen pro občany města Pelhřimova a místních částí také v sobotu, a sice vždy poslední sobotu v měsíci, v době od 9.00 do 14.00 hodin. Navíc v měsících duben, květen, červen, září a říjen bude ve stejnou dobu otevřen sběrný dvůr také každou druhou sobotu v měsíci. Občané mohou po předložení občanského průkazu, odevzdávat odpady zdarma s výjimkou stavebních odpadů. Stavební odpady budou odebírány za úplatu, ale pouze po vyplnění objednávky, na základě které bude následně vystavena faktura podle hmotnosti přivezených stavebních odpadů.

Operační plán zimní údržby 2018-2019

Operační plán zimní údržby 2018-2019 (pdf)
Zimní údržba - komunikace sledy (mapka pdf)
Zimní údržba - údržba komunikací traktory (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky sledy (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky trasy (mapka pdf)
Zimní údržba - chodníky neudržované (mapka pdf)


Nová kompostárna v provozu

Článek

Prodej nepotřebného majetku TSmP

Prodej nepotřebného majetku TSmP